Ravinto kick-off – Startti terveelliseen työelämään!

Työhyvinvointi koostuu työn ja levon lisäksi myös ravintoon ja elämäntapoihin liittyvistä valinnoista. Oikeilla valinnoilla voi parantaa työkykyä ja hyvinvointia sekä vahvistaa jaksamista ja stressinsietokykyä. Nämä yhdessä vähentävät kuormitusta, sairaspoissaoloja ja kustannuksia.

Tilaa henkilöstölle suunnattu terveelliseen ravitsemukseen innostava valmennus!

Kerron havainnollisesti, miten jokainen voi edistää terveyttään ja hyvinvointiaan. Herättelen kuulijoita positiivisin keinoin uudenlaisiin valintoihin. Annan myös konkreettisia esimerkkejä helpottamaan valintojen käyttöönottoa.

Mitä hyötyä valmennuksesta on yritykselle?

  • Henkilöstö kiinnostuu työssä jaksamiseen vaikuttavista tekijöistä
  • Osallistujat saavat informaatiota terveyttä edistävistä ruokailuvalinnoista
  • Kun työhyvinvointi paranee, sairauspoissaolot vähenevät
  • Kokonaisvaltainen huolenpito luo myönteistä sisäistä ilmapiiriä
  •  

Mitä apua työntekijälle?

Uusi ravitsemustieto on tarpeen niin nuorelle kuin keski-ikäiselle osaajalle, kiireiselle johtajalle ja kunnostaan kiinnostuneelle aktiiviliikkujalle. Valmennuksessa käydään läpi valintoja, jotka tukevat ruuansulatusta sekä henkistä ja fyysistä hyvinvointia. Opettelemme tunnistamaan myös ravintoaineet, jotka takaavat hyvän energiatason koko päiväksi ja mahdollistavat painonhallinnan.

Tavoitteena on muuttaa suhdetta ruokaan, löytää mieluisia makuja, välttää epäterveellisiä valintoja – satunnaisia herkutteluhetkiä ja ruuan tuomaa mielihyvää unohtamatta.

Lue erään yrityksen antama palaute valmennuksesta tästä!